Go to this page on our english site

Analysera text och siffror: R för samhällsvetare

  • 7,5 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i att lösa samhällsvetenskapliga problem med hjälp av datorprogram. Kursens ger en introduktion till programmeringsspråket R i programmet RStudio för dig som aldrig programmerat tidigare. R kan användas för att analysera siffror, text och andra typer av information. Kursen ger en bred introduktion och går igenom exempel på hur man kan utforska material i form av siffror och text. Efter fullföljd kurs kommer deltagarna självständigt kunna genomföra enklare analyser med material i dessa former och producera resultat i form av tabeller, diagram och andra sammanfattningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen