Ekonomisk historia III, 30 hp

Kursen diskuterar tämligen avancerade grepp för ekonomisk och socialhistorisk analys. Samspelet mellan teorier, metoder och källmaterial fokuseras: i litteratur som behandlar centrala ekonomisk-historiska spörsmål och i det egna uppsatsskrivandet. Du tränas i att skriva vetenskaplig text, presentera och försvara denna och opponera på andras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen