Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till global politisk ekonomi

Kursen introducerar studenterna till grunderna i global politisk ekonomi (GPE).

Frågor som är angelägna i samtiden inom GPE behandlas i ett historiskt perspektiv. Studenterna ges en djupare förståelse för olika stadier och förändringar i den globala världsordningen från 1400-talet och framåt och hur teorier inom GPE utvecklats över tid. Fokus ligger dock på perioden efter 1945 och dagens förändringar inom global politisk ekonomi – t.ex. handel, nya marknader, monetära och finansiella system, könspolitik, miljö, samt lokal och global styrning. Under kursen kommer studenterna  att kritiskt analysera dessa frågor och använda olika teoretiska redskap för att reflektera över dem.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. All undervisning sker på engelska. 

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation, samt genom närvaro vid de obligatoriska seminarierna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt