Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

  • 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande introduktion till vetenskapsteoretiska begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning. Kursen behandlar induktiva och deduktiva metoder, samt subjektiva och objektiva verkligheter. Kursen innebär en kritisk granskning av normer och grundläggande idéer inom kunskapssociologi och samhällsvetenskaplig forskning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.