Vetenskapsteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till vetenskapsteoretiska begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning. Kursen behandlar induktiva och deduktiva metoder, samt subjektiva och objektiva verkligheter. Kursen innebär en kritisk granskning av normer och grundläggande idéer inom kunskapssociologi och samhällsvetenskaplig forskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen