Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Om kursen

This course provides student with essential knowledge of qualitative research concepts and techniques in preparation for thesis writing(epistemologies, theories,

methodologies, and methods). The course covers e.g. generating knowledge, working with theory, applying qualitative methods, verifying sources, and writing-up results.

     Kursen ger studenten grundläggande kunskap om kvalitativa forskningskoncept och tekniker som förbereder denne för självständigt forsknings- och utvecklingsarbete. Den behandlar vetenskapliga överväganden,epistemologi, teori, metodologi och metoder, med fokus på de två sistnämnda. Inom ramen för att utforma ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt behandlar kursen följande teman: att utveckla kunskap om kvalitativa metoder, arbeta med teori, att tillämpa kvalitativa metoder, bedöma källor och att skriftligt kunna kommunicera resultaten.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen