Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010

Fokus för kursen är att analysera migration i olika tidsperioder och geografiska områden ur skilda teoretiska perspektiv.

Av särskilt intresse är att analysera migration i relation till produktion, reproduktion och genusarbetsdelningen. Lokal, regional samt internationell migration under olika tidsperioder och geografiska områden behandlas under kursen. Kursen kommer vidare att diskutera och belysa kolonialismens konsekvenser, post-koloniala mönster samt den samtida globaliseringsprocessen på migrationsprocesser. Kursen behandlar flera skilda teoretiska perspektiv och diskuterar implikationerna av genus, etnicitet/ras, sexualitet och nationalitet i relation till migration och arbete.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation, samt genom närvaro vid de obligatoriska seminarierna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt