Go to this page on our english site

Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010

  • 15 hp

The focus of this course is to analyze economic restructuring in different historical periods and geographical areas. Migration will be of special interest, especially in connection to the production and reproduction of the global divisions of labour. Local, regional and global migration as well as push and pull factors for migrating will be discussed.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen