Ekonomiska kriser och företagande i global historia, 15 hp

Om kursen

Kursen ger ett historiskt perspektiv på globala ekonomiska kriser. Den belyser hur bankers och företags agerande under högkonjunkturer har lett till djupgående ekonomiska kriser såsom de under 1930-talet och 2008/2009. Den ger historiska exempel på hur spekulationsbubblor har följts av finansiella kriser. Kursen ger också de teoretiska verktyg som behövs för att förstå finansmarknaderna, företagande och krishantering under förändringsprocesser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen