Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ekonomiska kriser och företagande i global historia

Kursen ger ett historiskt perspektiv på globala ekonomiska kriser.

Den belyser hur bankers och företags agerande under högkonjunkturer har lett till djupgående ekonomiska kriser såsom de under 1930-talet och 2008/2009. Den ger historiska exempel på hur spekulationsbubblor har följts av finansiella kriser. Kursen ger också de teoretiska verktyg som behövs för att förstå finansmarknaderna, företagande och krishantering under förändringsprocesser.