Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomiska kriser och företagande i global historia

Kursen ger ett historiskt perspektiv på globala ekonomiska kriser.

Den belyser hur bankers och företags agerande under högkonjunkturer har lett till djupgående ekonomiska kriser såsom de under 1930-talet och 2008/2009. Den ger historiska exempel på hur spekulationsbubblor har följts av finansiella kriser. Kursen ger också de teoretiska verktyg som behövs för att förstå finansmarknaderna, företagande och krishantering under förändringsprocesser.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. All undervisning sker på engelska. 

  Examination

  Löpande skriftliga och muntliga redovisningar, samt ett avslutande längre självständigt skriftligt arbete som studenten försvarar vid ett seminarium. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt