Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomiska kriser och företagande i global historia

  • 15 hp

Kursen ger ett historiskt perspektiv på globala ekonomiska kriser. Den belyser hur bankers och företags agerande under högkonjunkturer har lett till djupgående ekonomiska kriser såsom de under 1930-talet och 2008/2009. Den ger historiska exempel på hur spekulationsbubblor har följts av finansiella kriser. Kursen ger också de teoretiska verktyg som behövs för att förstå finansmarknaderna, företagande och krishantering under förändringsprocesser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.