En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en komplex bild av omvandling och globala system inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Den nuvarande situationen jämförs med tidigare perioder av intensiva förändringar i den internationella/globala fördelningen av produktion och arbetskraft, särskilt perioden från mitten av artonhundratalet till första världskriget. Kursen behandlar sambandet mellan olika globala strukturer, tillgång till grundläggande försörjning samt historiskt och kulturellt formade föreställningar om kost, näring, hälsa och smak.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen