Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter

  • 15 hp

Kursen ger en komplex bild av omvandling och globala system inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Den nuvarande situationen jämförs med tidigare perioder av intensiva förändringar i den internationella/globala fördelningen av produktion och arbetskraft, särskilt perioden från mitten av artonhundratalet till första världskriget. Kursen behandlar sambandet mellan olika globala strukturer, tillgång till grundläggande försörjning samt historiskt och kulturellt formade föreställningar om kost, näring, hälsa och smak.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.