Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter

Kursen ger en komplex bild av omvandling och globala system inom jordbruk och livsmedelsproduktion.

Den nuvarande situationen jämförs med tidigare perioder av intensiva förändringar i den internationella/globala fördelningen av produktion och arbetskraft, särskilt perioden från mitten av artonhundratalet till första världskriget. Kursen behandlar sambandet mellan olika globala strukturer, tillgång till grundläggande försörjning samt historiskt och kulturellt formade föreställningar om kost, näring, hälsa och smak. Olika fall där lokala resurser i allt högre grad mobiliseras för produktion på globala marknader diskuteras och analyseras. Vilka effekter har olika val av livsmedel? Vad händer med tillgången till grundläggande försörjning?

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Löpande skriftlig och muntlig examination, samt samt ett avslutande längre självständigt skriftligt arbete där studenten ges möjlighet att utveckla sina idéer. Denna uppgift försvaras vid ett seminarium i slutet av kursen. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt