Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer

  • 30 hp

Kursen omfattar minst fyra månaders praktik vid någon myndighet, företag eller organisation - privat eller offentlig. Kursens övergripande syfte är att öka studenternas anställningsbarhet genom att bereda dem möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Praktikanten skall därför i samråd med arbetsgivare och handledare genomföra ett projektarbete där hon/han tillämpar sina ämneskunskaper på ett område av relevans för arbetsmarknaden.

Studenten skall själv söka en lämplig praktikplats. Det är viktigt att

arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär och relaterar till studentens samhällsvetenskapliga utbildning. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig för att kvalificera för högskolepoäng. Värdorganisationen ska tillhandahålla en handledare under praktiken.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.