Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer, 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar minst fyra månaders praktik vid någon myndighet, företag eller organisation - privat eller offentlig. Kursens övergripande syfte är att öka studenternas anställningsbarhet genom att bereda dem möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Praktikanten skall därför i samråd med arbetsgivare och handledare genomföra ett projektarbete där hon/han tillämpar sina ämneskunskaper på ett område av relevans för arbetsmarknaden.

Studenten skall själv söka en lämplig praktikplats. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär och relaterar till studentens samhällsvetenskapliga utbildning. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig för att kvalificera för högskolepoäng. Värdorganisationen ska tillhandahålla en handledare under praktiken.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen