Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer

Kursen omfattar 8-10 veckors praktik vid någon myndighet, företag eller organisation - privat eller offentlig. Kursens övergripande syfte är att öka studenternas anställningsbarhet genom att bereda dem möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Praktikanten skall därför i samråd med arbetsgivare och handledare genomföra en praktik där studenten tillämpar sina ämneskunskaper på ett område av relevans för arbetsmarknaden. 

Studenten ska själv söka lämplig praktikplats. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär och relaterar till studentens samhällsvetenskapliga utbildning. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig för att kvalificera för högskolepoäng. Värdorganisationen ska tillhandahålla en handledare under praktiken.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Självständigt arbete. Kursen ska omfatta 10 veckor utan avbrott, varav minst 8 veckors närvaro vid praktikplatsen, och kan påbörjas och avslutas när som helst under samma termin.

  Examination

  Examination sker genom:

  - En praktikrapport som ska omfatta 5-7 sidor, vilken bl a analyserar praktiken och dess förhållande till studentens tidigare utbildning. Rapporten ska hålla godtagbar akademisk standard. För vidare instruktioner se kursbeskrivning. 
  - Närvaro på praktikplatsen under hela praktikperioden samt att praktiken genomförts enligt överenskommelse, vilket intygas skriftligen av praktikplatsen. 
  - Deltagande i obligatoriskt slutseminarium där studenternas praktikrapporter utgör grund för diskussioner och reflektioner av erfarenheter och lärdomar under praktikperioden.

  Betygsättning sker med något av betygen U eller G.