Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer, 15 hp

Kursen omfattar 8-10 veckors praktik vid någon myndighet, företag eller organisation - privat eller offentlig. Kursens övergripande syfte ar att öka studenternas anställningsbarhet genom att bereda dem möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Praktikanten skall därför i samråd med arbetsgivare och handledare genomföra en praktik där hen tillämpar sina ämneskunskaper på ett område av relevans for arbetsmarknaden.

Studenten ska själv söka lämplig praktikplats. Det ar viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär och relaterar till studentens samhällsvetenskapliga utbildning. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig for att kvalificera for högskolepoäng. Värdorganisationen ska tillhandahålla en handledare under praktiken.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen