Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalitativa metoder

Kursen ger studenten grundläggande kunskap om kvalitativa forskningskoncept och tekniker som förbereder denne för självständigt forsknings- och utvecklingsarbete.

Kursen behandlar vetenskapliga överväganden,epistemologi, teori, metodologi och metoder, med fokus på de två sistnämnda. Inom ramen för att utforma ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt behandlar kursen följande teman: att utveckla kunskap om kvalitativa metoder, arbeta med teori, att tillämpa kvalitativa metoder, bedöma källor och att skriftligt kunna kommunicera resultaten.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, fyra skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation, samt genom närvaro vid de obligatoriska seminarierna. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt