Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativa metoder

Kursen bygger vidare på kunskaper om kvantitativa metoder från grundutbildningen i ekonomisk historia och internationella relationer, eller motsvarande samhällsvetenskapliga metodkurser.

Målet med kursen är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om och färdigheter i statistiska metoder. Då kvantitativa metoder används i allt högre utsträckning inom internationell samhällsvetenskaplig forskning, är dessa kunskaper och färdigheter nödvändiga om studenten ska kunna förstå och bedöma vad som skrivs i bland annat internationella tidskrifter inom ekonomisk historia och internationella relationer. Kursen introducerar också studenterna till att självständigt utföra statistiska analyser i statistisk programvara samt till övningar i att presentera resultat från kvantitativa analyser i skriftlig form.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftliga eller muntliga prov, samt närvaro vid de obligatoriska seminarierna och datorövningarna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt