Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global ekonomisk historia

Kursen fördjupar studenternas kunskaper om ekonomisk historia utifrån långa perspektiv på ekonomisk tillväxt, ojämlikhet, reproduktion, miljö, pengar och arbete.

Kursen består av två delar, en del som behandlar tiden före 1800, och en annan del som behandlar tiden efter 1800. Studenterna introduceras både till senaste forskning inom svensk och global ekonomisk historia, samt till skriftliga källor och historiska databaser. Kursen belyser bland annat varför världen delats upp mellan rika och fattiga länder, befolkningstillväxtens påverkan på levnadsstandard och miljö, de ekonomiska rötterna till genusarbetsdelning och klassklyftor, och hur det internationella monetära systemet har utvecklats sedan antiken.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro. Frånvaro från seminarium kompenseras med ersättningsuppgift. Max tre seminarier kan kompenseras med ersättningsuppgift. Om antalet frånvarotillfällen överstiger tre krävs att studenten läser om kursen för att få slutbetyg. Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation, samt genom närvaro vid de obligatoriska seminarierna. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt