Engelska - kandidatkurs, 30 hp

Om utbildningen

På kandidatkursen i engelska får du möjlighet till specialisering inom språkvetenskap och/eller litteratur genom ditt val av delkurser. Dessutom skriver du ett examensarbete om 15 högskolepoäng kopplat till en av dessa delkurser. På denna nivå förväntas ditt uppsatsskrivande få en mer vetenskaplig prägel. Kursen kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen och ger då behörighet till studier på avancerad nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen