Engelska III, 30 hp

Om utbildningen

Inom Engelska III väljer du fyra av de cirka 15 valbara delkurser som institutionen erbjuder. Du får tillfälle att fördjupa dig inom fyra områden av engelsk språkvetenskap och/eller litteratur. Engelska III, som nivåmässigt är som kandidatkursen, kan efter komplettering med ett examensarbete om 15 högskolepoäng utgöra huvudområde i en kandidatexamen och ger då behörighet till studier på avancerad nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen