Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext

  • 7,5 hp

Kursen behandlar estetisk och dekadent litteratur från 1800-talet, med början i rörelsens romantiska rötter och fram till dess att dekadensen övergår i modernism. Begreppet ‘konst för konstens skull’ kommer att vara centralt och fokus ligger på hur detta begrepp utmanade 1800-talets estetiska och litterära konventioner, i synnerhet idéerna om ‘realism’ och ‘naturalism’. Dessutom studeras hur den estetiska rörelsen förhöll sig till traditionella tankar om relationen mellan konst och verklighet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.