Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar estetisk och dekadent litteratur från 1800-talet, med början i rörelsens romantiska rötter och fram till dess att dekadensen övergår i modernism. Begreppet ‘konst för konstens skull’ kommer att vara centralt och fokus ligger på hur detta begrepp utmanade 1800-talets estetiska och litterära konventioner, i synnerhet idéerna om ‘realism’ och ‘naturalism’. Dessutom studeras hur den estetiska rörelsen förhöll sig till traditionella tankar om relationen mellan konst och verklighet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen