Go to this page on our english site

Diskursanalys

  • 7,5 hp

Kursens fokus ligger på att studera språk i bruk genom att undersöka texter i relation till de sociala sammanhang i vilka dessa används. Kursen ger studenten en överblick över olika sätt att närma sig diskursanalys, så väl som de teoretiska och metodologiska verktyg som behövs för att analysera språk över meningsnivå. I kursens praktiska komponent får studenten samla in och analysera autentiskt material genom att använda de teorier och metoder som studerats under kursens gång.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen