Redigering och publicering på engelska, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs avser att utveckla studenternas praktiska färdigheter inom redigering och publicering på engelska. Kursen ägnas åt både metoddiskussion och praktisk kunskap om redigering och utgivning, och avser förbereda studenter för arbete inom den internationella förlagsbranschen. Kursen vidgar diskussionen kring hur texter väljs för publicering genom att delta i en process av ”blind review” av material som skickats in för möjlig publicering. Studenterna lär sig att utveckla och förfina kriterierna för val av texter, samt deltar i en revideringsprocess tillsammans med erfarna språkgranskare och textförfattarna själva. Kursen syftar även till att ge kunskaper om tidskriftsproduktion, inklusive val av upplägg, grafisk design, tryck, och en del marknadsföring i slutskedet som görs i samverkan med externa samarbetspartners såsom exempelvis bibliotek och bokhandel.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen