Fonologi, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs består av tre delar. Först repeteras grundprinciperna i engelsk fonologi och artikulatorisk fonetik. Sedan behandlas engelsk akustisk fonetik på nybörjarnivå. Den sista delen är en introduktion till fonologin av engelska som interlanguage, d v s sättet på vilken modersmålsfonologin och allmänna inlärningsprocesser påverkar uttalet av engelska som andraspråk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen