Go to this page on our english site

Fonologi

  • 7,5 hp

Denna kurs ger en introduktion till engelsk samt allmän fonologisk teori. Den bygger på kännedom omgrundläggande fonetiska och fonologiska begrepp. En mängd strukturella principer och fenomen som står attfinna inom ljudsystem hos mänskliga språk tas upp och behandlas. Bland de ämnen som ingår ärsärdragsteori, fonologiska regler samt regelordning, stavelseteori, autosegmentell fonologi, samtgrundläggande metrik inklusive betoning och fotstruktur.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen