Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fackspråk (LSP): teori och praktik

  • 7,5 hp

Denna kurs riktar sig till studenter och lärare med intresse för undervisning eller forskning i olika språk med specifikt akademiska eller professionella syften såsom juridik, naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst, handel, turism m m. Kursen omfattar bland annat ämnen såsom genreanalys, kursplane- och materialutveckling, undervisningsmetodik och informationsteknik för LSP (Language for Specific Purposes).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.