Fackspråk (LSP): teori och praktik, 7,5 hp

Om utbildningen

Denna kurs riktar sig till studenter och lärare med intresse för undervisning eller forskning i olika språk med specifikt akademiska eller professionella syften såsom juridik, naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst, handel, turism m m. Kursen omfattar bland annat ämnen såsom genreanalys, kursplane- och materialutveckling, undervisningsmetodik och informationsteknik för LSP (Language for Specific Purposes).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen