Pragmatik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en introduktion till teorier och forskning kring pragmatik, att hjälpa studenterna att utveckla en kritisk förståelse kring studiet av pragmatik inom språkinlärning och inom sociala och professionella sammanhang samt att utveckla förmågan att tillämpa dessa kunskaper i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Studenterna förväntas förbereda diskussionsfrågor och söka forskningsmaterial utifrån sina egna intresseområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen