Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska som lingua franca

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om teorier och forskning kring engelska som lingua franca,samt hjälpa studenterna att utveckla en kritisk förståelse kring studiet av engelskans användning som lingua franca inom olika domäner t.ex. vetenskaplig kommunikation, affärsverksamhet, diplomati, turism osv. samt att utveckla förmågan att tillämpa dessa kunskaper i praktiska syften i flerspråkiga och mångkulturella miljöer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.