Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter som har för avsikt att undervisa i engelska för yngre åldrar med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6. Kursen behandlar barn- och ungdomslitteratur ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Den tar upp textanalys med grundläggande litterära begrepp på engelska. Barn- och ungdomslitteraturen belyses också utifrån en estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception av engelskspråkig litterär text i samverkan med andra medier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen