Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter som har för avsikt att undervisa i engelska för yngre åldrar med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6. Kursen behandlar barn- och ungdomslitteratur ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Den tar upp textanalys med grundläggande litterära begrepp på engelska. Barn- och ungdomslitteraturen belyses också utifrån en estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception av engelskspråkig litterär text i samverkan med andra medier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen