Språkinlärning och andraspråksinlärning, 7,5 hp

Den här kursen syftar till att ge en introduktion till teorier och forskning kring andraspråksinlärning (SLA)och språkinlärning i allmänhet. Språk framstår som en unikt mänsklig förmåga, och det sätt på vilket människan tillägnar sig förmågan att tala mer än ett språk står i fokus inom andraspråksforskningen. Den här kursen ger studenterna en introduktion till följande centrala problemeområden:

•     Betydelsen av ålder och kritiska perioder för språkinlärningen;

•     Tvärspråkliga influenser och överföringar;

•     Den språkliga miljön och de sociala aspekterna av andraspråksinlärning;

•     De kognitiva aspekterna av andraspråksinlärning;

•     Utvecklingen av interimspråk: emergenta och dynamiska system;

•     Motivation och individuella skillnader i språkinlärning.

Kursen förutsätter studenternas aktiva deltagande. De förväntas förbereda diskussionsfrågor och söka forskningsmaterial utifrån sina egna intresseområden. I kurskraven ingår att muntligt presentera och kritiskt diskutera ett forskningsproblem samt skriva en slutuppsats.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen