Språkinlärning och andraspråksinlärning, 7,5 hp

Om utbildningen

Den här kursen syftar till att ge en introduktion till teorier och forskning kring andraspråksinlärning (SLA)och språkinlärning i allmänhet. Språk framstår som en unikt mänsklig förmåga, och det sätt på vilket människan tillägnar sig förmågan att tala mer än ett språk står i fokus inom andraspråksforskningen. Den här kursen ger studenterna en introduktion till följande centrala problemeområden:

•     Betydelsen av ålder och kritiska perioder för språkinlärningen;

•     Tvärspråkliga influenser och överföringar;

•     Den språkliga miljön och de sociala aspekterna av andraspråksinlärning;

•     De kognitiva aspekterna av andraspråksinlärning;

•     Utvecklingen av interimspråk: emergenta och dynamiska system;

•     Motivation och individuella skillnader i språkinlärning.

Kursen förutsätter studenternas aktiva deltagande. De förväntas förbereda diskussionsfrågor och söka forskningsmaterial utifrån sina egna intresseområden. I kurskraven ingår att muntligt presentera och kritiskt diskutera ett forskningsproblem samt skriva en slutuppsats.

Om ämnet: Engelska

Engelska

Som modersmål talas engelska av mellan 350 och 400 miljoner människor och minst lika många använder språket som officiellt andraspråk. Engelska institutionen är en internationell institution med studenter och lärare från många delar av världen. Den är dessutom ett av de främsta centra i Skandinavien för studier i engelska. Vi erbjuder en intellektuellt utmanande, spännande och bred utbildning med såväl språkfärdighetsträning som studier i skönlitteratur, språkvetenskap och akademiskt såväl som kreativt skrivande. Alla kurser ger både praktisk erfarenhet av språket och teoretiska kunskaper inom ett stort antal områden. Vi ger kurser inom specialområden som exempelvis sociolingvistik (språket i relation till samhället), engelska dialekter, äldre såväl som modern och postmodern litteratur, poesi, psykolingvistik (språket i relation till psykologi), kreativt skrivande och mycket mer. Hos oss kan du läsa engelska från grundnivå till forskarutbildning. Vi har också ett antal fristående kurser inom exempelvis kommunikation, kulturstudier, berömda litterära verk och akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i engelska är alltid värdefulla oavsett hur dina framtidsplaner ser ut. Att behärska engelska är nödvändigt för de flesta typer av studier och många yrken. Såväl affärsmän som ekonomer, läkare och administratörer förväntas kunna använda engelska. Engelska kan också studeras inom lärar och kandidatprogrammen med inriktning mot språk eller arbetslivskommunikation samt inom översättarutbildningen.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Engelska institutionen