Litterära modernismer, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en överblick över modernismen som en historisk utveckling inom konsten och som ett begrepp inom kritisk teori och litteratur. Kursen behandlar frågor såsom: I vilken grad kan modernismen ses som en motsvarighet till realismen, som dess dialektiska spegelbild? Vilka är de centrala förhållningssätten till den litterära modernismen? Hur varierar den litterära modernismens former och uttryck beroende på dess kulturella förhållanden och historiska förutsättningar? Kursen utvecklar diskussionen om och grundar förståelsen för modernismens estetiska och historiska betydelse i närläsningar, tolkningar, och analyser i tal och skrift.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen