Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Perspektiv på postmodernismen

Med utgångspunkt i postmodernism som ett begrepp som givits många olika definitioner behandlar kursen de mest centrala diskussioner som uppstått gällande dess estetiska, litterära, teoretiska, och historiska egenskaper. Den går igenom olika perspektiv på postmodernism som ett kulturellt fenomen och på postmodernitet som en periodiserande benämning och förankrar dessa diskussioner i närläsning av litterära texter. Kursen syftar både till att skapa en förståelse av centrala postmoderna litterära begrepp samt till att problematisera periodisering av kulturella strömningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.