Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Semantik

Kursen ger studenterna en översikt av teoribildningar inom ämnet semantik, vitt definierat att omfattasamtliga förekommande typer av språkliga betydelser, samt övning i att tillämpa dem på autentiska exempelfrån olika slags diskurs- eller texttyper. Centrala delar av kursen behandlar sambandet mellan ett språkssemantiska strukturer, kognition och kulturella företeelser, olika slags språkfunktioner och deras samverkan,lexikala och grammatiska betydelserelationer, morfologi, ordbildning, idiomatiska konstruktioner, polysemioch homonymi, och den semantiska grunden för textkoherens.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.