Semantik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger studenterna en översikt av teoribildningar inom ämnet semantik, vitt definierat att omfattasamtliga förekommande typer av språkliga betydelser, samt övning i att tillämpa dem på autentiska exempelfrån olika slags diskurs- eller texttyper. Centrala delar av kursen behandlar sambandet mellan ett språkssemantiska strukturer, kognition och kulturella företeelser, olika slags språkfunktioner och deras samverkan,lexikala och grammatiska betydelserelationer, morfologi, ordbildning, idiomatiska konstruktioner, polysemioch homonymi, och den semantiska grunden för textkoherens.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen