Go to this page on our english site

Engelskan i världen: sociolingvistiska aspekter

  • 7,5 hp

Kursen behandlar parametrar som kan användas för att diskutera olika varianter av engelska bl a olika modersmålsvarianter, engelskan i länder där språket inte har en officiell status samt lingua franca-situationer. Kursen tar även upp postkoloniala varianter med fokus på indisk och singaporiansk engelska. Slutligen diskuteras politiska och sociala konsekvenser av engelskan i en globaliserad värld.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen