Sociolingvistik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om sociolingvistiska teorier och sociolingvistisk forskning, samt hjälpa studenterna att utveckla en kritisk förståelse kring studiet av sociolingvistik i allmänhet. Kursen kommer att behandla områden som språk och språkanvändning i olika situationer, regional och social dialektologi, språkvariation och förändring, språkval och kodväxling, språk och kön, språkkontakt (språkanvändning och utveckling, pidginspråk och kreolspråk, nya engelskan i världen) och språk och makt. Fokus kommer främst att ligga på engelska men även andra språk kan komma att tas i beaktande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen