Sociolingvistik, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om sociolingvistiska teorier och sociolingvistisk forskning, samt hjälpa studenterna att utveckla en kritisk förståelse kring studiet av sociolingvistik i allmänhet. Kursen kommer att behandla områden som språk och språkanvändning i olika situationer, regional och social dialektologi, språkvariation och förändring, språkval och kodväxling, språk och kön, språkkontakt (språkanvändning och utveckling, pidginspråk och kreolspråk, nya engelskan i världen) och språk och makt. Fokus kommer främst att ligga på engelska men även andra språk kan komma att tas i beaktande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen