Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Syntax

Kursen ger en grundlig genomgång av det engelska språkets syntaktiska egenskaper samt en genomgång avåtminstone en av de ledande syntaktiska teoriernas utgångspunkter och argumentation. Kursen förutsätterkunskaper inhämtade från tidigare kurser i engelsk syntax (grundläggande generativ syntax).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.