Spanska - förberedande kurs, 30 hp

Du får grundläggande kunskaper i grammatik och ordförråd och du tillägnar dig språkfärdighet på elementär nivå, bl a textläsning och muntlig kommunikation. Kursen vänder sig till dig som saknar förkunskaper i spanska. Kursen ger behörighet i spanska för Spanska, Språk och litteratur I, på grundnivå vid Stockholms universitet.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Delkurs 1, Grammatik I
Falk, J., Sjölin, K. Lerate, L. 2010. Modern spansk grammatik. Liber.
Håkanson, U., Álvarez Montalbán, F. och Beeck, H. 2006. Buena idea 1. Libro de textos.
Stockholm: Sanoma Utbildning.
Delkurs 2, Text och ordkunskap I
Håkanson, U., Álvarez Montalbán, F. och Beeck, H. 2006. Buena idea 1. Libro de textos.
Stockholm: Sanoma Utbildning.
Håkanson, U., Álvarez Montalbán, F. och Beeck, H. 2006. Buena idea 1. Libro de trabajo.
Stockholm: Bonnier Utbildning.
Delkurs 3, Muntlig kommunikation II
Håkanson, U., Álvarez Montalbán, F. och Beeck, H. 2006. Buena idea 1. Libro de trabajo.
Stockholm: Bonnier Utbildning.
Delkurs 4, Kultur och samhälle I
Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.
Delkurs 5, Grammatik II
Falk, J., Sjölin, K. Lerate, L. 2010. Modern spansk grammatik. Liber.
Delkurs 6, Text och ordkunskap II
Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.
Delkurs 7, Muntlig kommunikation II
Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.
Delkurs 8, Kultur och samhälle II
Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen