Go to this page on our english site

Spanska I

 • 30 hp

Du förvärvar grundläggande språkfärdighet genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter, och genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar får du inblick i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

 • Kursupplägg

  Spanska I riktar sig till dig som studerat spanska steg 3 på gymnasiet eller på något annat sätt har skaffat dig motsvarande behörighet. Du förvärvar grundläggande språkfärdighet genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter, genom skriftliga övningar och genom träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar får du inblick i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga nutida samhällsförhållanden. Kursen ES1INT vänder sig till dig som saknar behörighet  i svenska, och kursen ES1LP2 till dig som läser för att bli lärare. Om du inte tillhör dessa kategorier läser du enligt kursplan ES130A.

  Helhetsstudier på universitetet innebär att du måste lägga ner 40 timmars studier i veckan.  Du måste förbereda dig väl inför varje lektionstillfälle för att kunna ta del av undervisningen på bästa sätt.

  All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, men detta är desto viktigare vid språk­inlärning. Det är därför grundläggande att du är både väl förberedd inför varje lektion och aktiv under lektionerna genom att ställa frågor och komma med förslag på svar. Denna aktiva hållning gäller även när du arbetar i grupp med dina kursskamrater. Du ska även aktivt söka allt stöd som står till buds och utnyttja samtliga tillgängliga resurser, från att arbeta tillsammans med kurskamrater till att flitigt använda språkstudion på SU samt olika media och resurser på nätet. Lektionerna blir desto mer kreativa och givande om alla bidrar med sina upptäckter och delar med sig sina insikter med kurskamrater och lärare!

  För att se vilka lärare som undervisar på kursen och för information om schema och examina­tions­­tillfällen följ schemalänkarna nedan. 

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande delkurser på Spanska 1:

  Text och litteratur (som är indelad i två delkurser med en tydlig progression på 5 hp vardera), Grammatik (7,5 hp), Fonetik och uttal (5 hp), Spaniens historia och geografi (3,5 hp) och Spanskamerikas historia och geografi (5 hp). Dessa delkurser ger dig sammantaget goda grundläggande kunskapar i spanska språket och den spanskspråkiga världen. I dokumentet  Kursbeskrivning för ingående delkurser (spanska 1) finner du även närma­re beskrivning på hur de olika delkurserna har lagts upp och hur du ska förbereda dig för att klara av examensmålen. Det är även viktigt att du tar del av Allmän viktig information för studen­ter vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1. Text och litteratur I, 5 hp

  Gambaro, Griselda. La malasangre. Cátedra. Madrid. ISBN 978-84-376-2965-0

  Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

  Delkurs 2. Text och litteratur II, 5 hp

  Millás, J. J. 1990. La soledad era esto. Barcelona: Ediciones Destino. ISBN: 9788423337637

  Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

  Delkurs 3. Grammatik, 7,5 hp

  Aragonés, L., Palencia, L. Gramática de uso del español: Teoría y práctica. Nivel B1-B2. Editorial SM-ELE.

  Fant, L., Hermerén, I., Österberg, R. 2015. Den spanska grammatiken. Stockholm: Sanoma Utbildning.

  Delkurs 4. Fonetik och uttal, 5 hp

  Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

  Delkurs 5. Spaniens historia och geografi, 3,5 hp

  Miguel, S. 2002. España. Historia, literatura y arte. Lund: Studentlitteratur.

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

  Delkurs 6. Spanskamerikas historia och geografi, 4 hp

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen