Spanska II, 30 hp

Om kursen

Kursen innehåller systematisk träning i muntlig och särskilt skriftlig uttrycksfärdighet, kompletterad med grammatisk genomgång samt en introduktion till språkvetenskap tillämpad på spanska. Kursen ger kännedom om syntaktiska och diskursiva strukturer i spanska. I kursen ingår vidare en genomgång av de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria där moderna litterära texter analyseras med olika litteraturvetenskapliga metoder och sätts in i sitt historiska och sociokulturella sammanhang. Det ingår även en genomgång av de spanskspråkiga ländernas nutida kultur- och samhällsförhållanden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen