Spanska II, 30 hp

Kursen innehåller systematisk träning i muntlig och särskilt skriftlig uttrycksfärdighet, kompletterad med grammatisk genomgång samt en introduktion till språkvetenskap tillämpad på spanska.

Kursen ger kännedom om syntaktiska och diskursiva strukturer i spanska. I kursen ingår vidare en genomgång av de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria där moderna litterära texter analyseras med olika litteraturvetenskapliga metoder och sätts in i sitt historiska och sociokulturella sammanhang. Det ingår även en genomgång av de spanskspråkiga ländernas nutida kultur- och samhällsförhållanden.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Delkurs 1, Litteraturanalys I, 5hp

GARCÍA LORCA, Federico. 2005 (1936/1945). La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra (edición de M. F. Vilches de Frutos).

CABEZÓN CÁMARA, Gabriela. 2014. Romance de la negra rubia, Buenos Aires: Eterna Cadencia.

ICAZA, Jorge. 1994 (1934). Huasipungo. Madrid: Cátedra. (edición de Teodosio Fernández).

GOPEGUI, Belén. 2007. El Padre de Blancanieves. Barcelona: Anagrama.

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

Delkurs 2, Litteraturanalys II, 5hp

Bellatin, Mario. 2006. Damas chinas. Anagrama.

Castro, Andrea; Jiménez Tornatore, Eduardo. 2013. Historia de las literaturas hispánicas, Studentlitteratur.

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha [valda delar]. Cátedra. Madrid. 2 volymer. 84-376-0116-9

Dı́az del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tomo 1. [Valda delar].

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

Delkurs 3, Introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp

Hualde, J. I.; A. Olarrea; A.M. Escobar; C. E. Travis (2009 eller senare). Introducción a la lingüística hispánica. New York: Cambridge University Press.

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

Delkurs 4, Textstruktur och grammatik, 3 hp

Fant, L., Hermerén, I., Österberg, R. 2015. Den spanska grammatiken. Förlag: Sanoma.

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

Delkurs 5, Skriftlig produktion, 4,5 hp

Martí Sánchez, Manuel (2015). Construcción e interpretación de discursos y enunciados: Los marcadores. Temas de Español 11. Madrid: Editorial Edinumen.

 Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

Delkurs 6, Den spansktalande världen: samhälle och kultur, 5 hp

Fuentes, Carlos. 2012. El espejo enterrado. Fondo de Cultura Económica de España.

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen