Spanska III, 30 hp

Du förbättrar din färdighet att skriva olika slag av texter samt att kommunicera muntligt på spanska. Ett viktigt inslag är förmågan att överföra texter från svenska till spanska och vice versa. Litteratur- och språkstudierna fördjupas och analyserna baseras på olika teorier och metoder. Språket som interaktion mellan människor betonas särskilt.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Delkurs 1. Akademiskt skrivande, 4,5 hp

Montolío, Estrella. Manual de escritura académica y profesional (Vol. II).Estrategias discursivas. Ariel Letras.

Martí Sánchez, Manuel (2015). Construcción e interpretación de discursos y enunciados: Los marcadores. Temas de Español 11. Madrid: Editorial Edinumen.

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

Delkurs 2. Mediering, 3 hp

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

Delkurs 3. Spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

Vargas Llosa, Mario. Los cachorros (1967). Madrid: Cátedra, 1990.

Bombal, María Luisa. Las islas nuevas. Sur 53, (feb. 1939), p. 13-24. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-69905.html

Schweblin, Samanta. Distancia de rescate. Buenos Aires: Random House Mondadori, 2016.

Herrera, Yuri. Señales que precederán al fin del mundo. Cáceres: Periférica, 2010.

Zurita, Raúl. Desiertos y El desierto de Atacama. Purgatorio. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1979, 22-39. Disponible en http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0011213.pdf

Quiroga, Horacio. Cuentos. Madrid: Cátedra, 1997. (selección disponible en Mondo/Athena)

Rivera, José Eustasio. La vorágine. Madrid: Cátedra, 1990. (selección disponible en Mondo/Athena)

Delkurs 4. Lingvistik, diskurs och pragmatik, 7,5 hp

De los Heros, Susana y Niño-Murcia, Mercedes (eds.) Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español. Washington D. C: Georgetown University Press.

Escandell Vidal, Mª Victoria. 1996. Introducción a la Pragmática. Barcelona: Ariel, Lingüística.

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

Delkurs 5. Teorier och metoder inom studier i spanska, 7,5 hp

Culler, Jonathan. 2000. Breve introducción a la crítica literaria. Barcelona: Crítica.

Boullosa, Carmen. 2011. La patria insomne. Monterrey: Ediciones Hiperión.

Muñoz-Basols, Javier; Moreno, Nina; Taboada, Inma y Lacorte, Manel. 2017. Lingüística hispánica actual. Routledge.

Ripoll, Laila. 2010. Los niños perdidos. Madrid: KRK ediciones.

Rulfo, Juan. Pedro Páramo. Madrid: Cátedra.

Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen