Go to this page on our english site

Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik

 • 7,5 hp

Kursen är en introduktion till diskurs- och interaktionsanalys med tillämpning på talad och skriven spanska. Genom kursen får du en inblick i hur mänskligt handlande äger rum och styrs genom språkanvändning. Du får också en orientering i hur olika skriftliga och muntliga genrer tar sig uttryck i spanskan. Därmed utgör kursen ett komplement till hispaniska litteratur- och kulturstudier. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  De los Heros, Susana y Niño-Murcia, Mercedes (eds.) Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español. Washington D. C: Georgetown University Press.

  Escandell Vidal, Mª Victoria. 1996. Introducción a la Pragmática. Barcelona: Ariel, Lingüística.

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen