Go to this page on our english site

Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering

 • 7,5 hp

I kursen får du ökad färdighet i att avfatta texter på spanska varvid särskild tonvikt läggs vid akademiskt skrivande. I kursen ingår bundna och fria övningar i egen skriftlig uttrycksfärdighet samt översättningsövningar till och från spanska. Vidare ingår en introduktion till textteori samt tillämpningsövningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1. Akademiskt skrivande, 4,5 hp

  Montolío, Estrella. Manual de escritura académica y profesional (Vol. II).Estrategias discursivas. Ariel Letras.

  Martí Sánchez, Manuel (2015). Construcción e interpretación de discursos y enunciados: Los marcadores. Temas de Español 11. Madrid: Editorial Edinumen.

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

  Delkurs 2. Mediering, 3 hp

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen