Go to this page on our english site

Litteraturvetenskaplig fördjupning

  • 7,5 hp

I kursen ingår läsning av spanskspråkiga skönlitterära texter från en eller flera litteraturhistoriska epoker och som relateras till den historiska, litteraturhistoriska och kulturella kontexten. Utifrån relevanta litteraturvetenskapliga teorier och metoder erhåller studenten redskap för att läsa, förstå och tolka de givna texterna. En mindre forskningsuppgift utförs inom någon av huvudområdets aktuella forskningsinriktningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen