Go to this page on our english site

Språkvetenskaplig fördjupning

  • 7,5 hp

Kursen innehåller en fördjupning av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på det spanska språket. Kursen ger en fördjupad beskrivning av centrala empiriska fenomen och de analytiska begrepp som används för att studera dessa. Studenten lär sig använda aktuella metoder inom språkforskning(korpusanvändning, datainsamling m.m.)En mindre forskningsuppgift utförs inom någon av huvudområdets aktuella forskningsinriktningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen