Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska, Litteraturhistoria

 • 7,5 hp

Du får fördjupade kunskaper om den spanskspråkiga litteraturen från 1500-talet till våra dagar. Kursen grundar sig på läsning av centrala verk från olika tidsskeden och på monografier och litteraturkritik som behandlar dessa verk. Du uppövar förmågan att se samband i litteraturen, placera de lästa verken i sitt kulturella sammanhang samt göra en kritisk tolkning av texterna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Bolaño, Roberto. 2666. Barcelona: Anagrama, 2004.

  Castro, A.; Jiménez Tornatore, E. (eds.) Historia de las literaturas hispánicas. Aproximaciones críticas, Lund: Studentlitteratur, 2013.

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.
  A selection of texts made available by the teacher completes the course literature.

   

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt