Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska, Litteraturhistoria

Du får fördjupade kunskaper om den spanskspråkiga litteraturen från 1500-talet till våra dagar. Kursen grundar sig på läsning av centrala verk från olika tidsskeden och på monografier och litteraturkritik som behandlar dessa verk. Du uppövar förmågan att se samband i litteraturen, placera de lästa verken i sitt kulturella sammanhang samt göra en kritisk tolkning av texterna.