Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska, Litteraturhistoria

Du får fördjupade kunskaper om den spanskspråkiga litteraturen från 1500-talet till våra dagar. Kursen grundar sig på läsning av centrala verk från olika tidsskeden och på monografier och litteraturkritik som behandlar dessa verk. Du uppövar förmågan att se samband i litteraturen, placera de lästa verken i sitt kulturella sammanhang samt göra en kritisk tolkning av texterna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.