Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Museer och kulturarv, praktikkurs

Kursen utgörs av en handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat musei- eller kulturarvsinstitution, eller inom en annan relevant del av kulturarvssektorn.

Kursen ger dig som student perspektiv på och förståelse av en arbetsmarknad inom musei- och kulturarvssektorn. Utöver praktiken på arbetsplatsen ingår några seminarier där det ges tillfälle att diskutera, granska och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du får. Med andra ord ger seminarierna utrymme för både praktisk träning, reflektioner och diskussioner. Kandidatprogrammet har ett nära samarbete med många museer och andra kulturarvsverksamheter vilket ger goda möjligheter att hitta en spännande och passande praktikplats. Praktikkursen ger därmed en god chans att knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Praktikrapport, på 15 hp.

  Undervisning

  Praktiken är en undervisningsplats. Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför relevanta uppgifter. Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra minst 1 timme i veckan om studentens arbete. Utöver handledning utgörs undervisningen av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt