Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Museer och kulturarv, praktikkurs

  • 15 hp

Kursen utgörs av en handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat musei- eller kulturarvsinstitution, eller inom en annan relevant del av kulturarvssektorn.

Kursen ger dig som student perspektiv på och förståelse av en arbetsmarknad inom musei- och kulturarvssektorn. Utöver praktiken på arbetsplatsen ingår några seminarier där det ges tillfälle att diskutera, granska och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du får. Med andra ord ger seminarierna utrymme för både praktisk träning, reflektioner och diskussioner. Kandidatprogrammet har ett nära samarbete med många museer och andra kulturarvsverksamheter vilket ger goda möjligheter att hitta en spännande och passande praktikplats. Praktikkursen ger därmed en god chans att knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.