Etnologi - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv, 30 hp

Om kursen

Kandidatkursen har tre moment: en allmän inledande teori- och metodkurs, enskild fördjupning på ett tematiskt område och självständigt arbete med den kandidatuppsats som fungerar som examensarbete för dig som har läser ett program med inriktning museer och kulturarv. De tre momenten kan delvis överlappa i tid. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och kollektiv och enskild handledning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen