Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs behandlar fältarbetets praktiker och tekniker i relation till frågor om kulturvetenskapliga problemställningars karaktär och kunskapsteoretiska grunder för etnologi och besläktade discipliner. Den är obligatorisk för dem som vill ta examen i etnologi på avancerad nivå men välkomnar också studenter som vill arbeta med kvalitativa metoder inom andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Ett aktivt deltagande är en viktig förutsättning för ditt utbyte av kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen