Etnologisk kulturanalys, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs fördjupar och breddar dina kunskaper om kulturteori och kulturvetenskapliga perspektiv, med särskild betoning på hur dessa omsätts i etnologisk praktik. Kursen har sin tyngdpunkt i samtid och nyare historia. Kursen är obligatorisk för dig som läser Magister/Masterprogrammet i etnologi eller ska avlägga master- eller magisterexamen med inriktning på etnologi. Den kan också läsas av studenter som läser andra huvudämnen på avancerad nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen